ZLATÁ STRUNA - 15:00

Základní škola Zlaté Hory zve zejména rodiče dětí na 13. ročník hudební přehlídky ZLATÁ STRUNA 2019.

15:00 - 1. představení
17:00 - 2. představení


Distribuce vstupenek proběhne stejně jako v loňském roce prostřednictvím třídních učitelek vystupujících dětí. Každé vystupující dítě dostane pro své rodiče jeden lístek. Bližší informace tedy získají pouze rodiče dětí od třídních učitelek a to v dostatečném časovém předstihu.
Vzhledem k velkému počtu vystupujících nebudou z kapacitních důvodů vstupenky uvolněny do volného prodeje.
Děkujeme za pochopení. Za organizátory Svatava Bečáková a Daniela Strečková

Čas a místo konání